dansTater

Dansexpressie is het uitgangspunt van mijn lessen. Bij dansexpressie worden kinderen uitgedaagd tot dans te komen vanuit hun eigen fantasie en bewegingsmogelijkheden. Er worden geen vaste choreografieën gebruikt, maar kinderen komen tot expressie vanuit aangereikte opdrachten of een verhaal. Voelen en volgen welke beweging bepaalde muziek oproept in je lijf en dit tot uiting brengen in dans. In de opdrachten zit een opbouw van exploreren en experimenteren zodat kinderen hun mogelijkheden in dans kunnen verkennen, verbreden en verdiepen.

Jonge kinderen bewegen onbevangen en volgen intuïtief de muziek, oudere kinderen hebben vaak al een bepaalde gêne ontwikkeld voor hun bewegingen of voor hun lijf en zoeken naar houvast. Door de initiatieven van de kinderen in een dansstructuur neer te zetten, vormt dit een kader waarbinnen de kinderen zich veiliger voelen om te bewegen.

In mijn lessen ervaren kinderen dat hun bewegingen goed zijn, omdat het hun interpretatie is van de muziek die zij tot uiting brengen met hun lijf. Ik geloof dat kinderen in hun groei worden gestimuleerd door dans: Dans ondersteunt de ontwikkeling van de motoriek, het lichaamsbewustzijn, de emotionele en creatieve ontwikkeling en het zelfvertrouwen. Dans is de manier om emoties uit te drukken en dans verbindt. Door een veilige omgeving en een goed pedagogisch klimaat te creëren, worden kinderen gestimuleerd om te durven bewegen en te zijn wie ze willen zijn.